miercuri, 14 iulie 2010

Primarul de Otaci s-a făcut „ataman” - Ministerul Justiţiei cere lichidarea „Uniunii Cazacilor din or. Otaci”

În timp ce Curtea Constituţională, prin decizia sa de alaltăieri, ca şi cum ar fi declarat drept constituţională ocupaţia sovietică a Basarabiei de la 28 iunie 1940, tentaculele imperiale continuă să sugrume statul R. Moldova. De această dată, nu la Tiraspol, ci la Otaci, unde autorităţile locale au înregistrat „Uniunea Cazacilor din or. Otaci”. Acţiunea pare să se înscrie într-un proiect mult mai amplu, decât nivelul local, ce cuprinde întreg spaţiul dintre Kuban, Marea Neagră, Zaporojie, Don, Tersk şi Moldova, pretins a fi populat de „descendenţi ai cazacilor”.


Potrivit statutului, scopul principal al „Uniunii Cazacilor din or. Otaci” este de a restabili şi de a păstra căzăcimea ca un grup etnic special al populaţiei Moldovei [...]”. Din punct de vedere ştiinţific însă „căzăcimea” nu poate fi considerată etnie, cu atât mai puţin „etnie specială”. O astfel de etnie nu figurează nici în datele Biroului Relaţii Interetnice, nici în cele ale Biroului Naţional de Statistică. Dimpotrivă, cazacii reprezintă un grup multietnic, majoritatea de origine slavă - ucraineni şi ruşi, cu influenţe în port şi anumite obiceiuri din partea popoarelor turco-tătare vecine, care trăiesc în stepele sudice ale Europei Răsăritene şi ale Asiei ruseşti.

Statutul „Uniunii Cazacilor din or. Otaci” abundă de o serie de elemente care, luate în ansamblu, denotă adevăratele ei scopuri. Judecaţi şi dvs.: organizaţia este construită în baza unei ierarhii bine structurate, similare celei militare sau specifice autoguvernării. Membrii sunt obligaţi să „depună jurământul”, li se vor conferi „grade speciale ale cazacului”, vor purta „uniforme de paradă ale trupelor moldoveneşti de cazaci”. Asociaţia va avea funcţiile de „ataman”, „judecător”, „grefier”, „preot”…

În luna martie 2010, primarul de Otaci, Vasili Traghira, a fost numit „ataman” şi „uns” în grad de general-locotenent la Congresul „Academiei internaţionale a cazacilor” din Kiev. Experţii susţin că alegerea oraşului Otaci ca fief al organizaţiei căzăceşti este deloc întâmplătoare - în localităţile din nordul republicii, mai ales în satele populate de etnici ucraineni, periodic sunt lansate acţiuni de provocare a tendinţelor autonomist-separatiste cu scopul de a incita spiritele.

Pentru aceasta, s-a recurs chiar la încălcarea competenţei stabilite de lege pentru înregistrarea asociaţiilor obşteşti, „Uniunea Cazacilor din or. Otaci” fiind înregistrată prin hotărâre a Consiliului orăşenesc Otaci, deşi Legea privind administraţia publică locală pune această competenţă în sarcina primarului.

Aparent inutilă, manevra a fost necesară pentru a eluda interdicţia legală pentru funcţionarii publici, în obligaţiile de serviciu ale cărora intră înregistrarea asociaţiilor obşteşti şi controlul asupra activităţii lor, să fie fondatori ai asociaţiilor obşteşti, or, este cunoscut faptul că însuşi primarul de Otaci, Vasili Traghira, este „atamanul” Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Cazacilor din or. Otaci”. Astfel, primarul de Otaci, cu acceptul Consiliului orăşenesc, şi-a înregistrat propria asociaţie.

Imediat ce a aflat despre înregistrarea de către autorităţile publice locale din Otaci a organizaţiei căzăceşti, Ministerul Justiţiei le-a somat să anuleze înregistrarea. În cazul în care nu se vor conforma, Ministerul Justiţiei a declarat că se va adresa cu acţiune în instanţa de judecată. Ministerul Justiţiei remarcă faptul că organizaţia are caracter paramilitar, iar constituirea asociaţiilor obşteşti paramilitare şi a formaţiunilor armate în R. Moldova este interzisă de lege.

Solicitat să comenteze situaţia creată, ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a declarat că înregistrarea de către autorităţile locale ale oraşului Otaci a Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Cazacilor din or. Otaci” este ilegală, deoarece a avut loc cu încălcarea prevederilor legale referitoare la competenţă, fond şi formă. Ministerul Justiţiei a cerut în instanţă lichidarea „Uniunii Cazacilor din or. Otaci”.

Potrivit ministerului, legea autorizează autorităţile locale să înregistreze doar asociaţiile cu caracter local, însă din ansamblul normelor statutare ale asociaţiei în cauză rezultă că activităţile acesteia nu sunt limitate teritorial. În acest sens, Ministerul Justiţiei consideră că specificarea oraşului Otaci s-a făcut doar pentru a se evita verificarea actelor la Ministerul Justiţiei, deoarece, în conformitate cu Legea privind asociaţiile obşteşti, competenţa de a înregistra statutele asociaţiilor obşteşti republicane, precum şi statutele asociaţiilor obşteşti internaţionale aparţine în exclusivitate Ministerului Justiţiei. Neregulile comise explică şi faptul că, deşi sunt obligate prin lege să transmită în termen de zece zile la Ministerul Justiţiei datele privind înregistrarea asociaţiilor locale, în acest caz acest lucru nu s-a întâmplat.

În acelaşi timp, ţinând cont şi de precedentul implicării organizaţiilor de cazaci în conflictul din regiunea transnistreană, Ministerul Justiţiei consideră că „Uniunea Cazacilor din or. Otaci” reprezintă un risc de generare a tendinţelor separatiste, iar constituirea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti care îşi propun drept scop subminarea integrităţii teritoriale a R. Moldova este, de asemenea, interzisă de lege. Precizăm că organizaţiile de cazaci au devenit cunoscute prin implicarea lor în majoritatea conflictelor militare care au urmat după dizolvarea Uniunii Sovietice - Osetia de Sud, Crimeea, Kosovo, Abhazia şi Transnistria.

Potrivit specialiştilor, organizaţiile de cazaci reprezintă structuri paramilitare care, în prezent, activează sub egida „Uniunii trupelor de cazaci din Federaţia Rusă şi străinătate”, structură de talie internaţională, ce întruneşte comunităţile de cazaci din Rusia şi alte ţări. În scopul consolidării şi extinderii frontului de cazaci, în regiunea de sud-est a Comunităţii Statelor Independente se recurge la înfiinţarea de „uniuni ale cazacilor”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu